فراخوان مقاله دوفصل‌نامه علمي- ترويجي عيار پژوهش در علوم انساني

بسياري از صاحب‌نظران بر اين باورند كه ضرورت انتشار نشريه‌اي تخصصي و پژوهش‌محور كه ياري رسان پژوهشگران در مباحثي همچون اصول و فنون، روش‌شناسي، آسيب شناسي پژوهش و ... باشد، در ميان ساير نشريات تخصصي، كاملا محسوس است. بر اين اساس معاونت پژوهش موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره اقدام به انتشار دوفصلنامه علمي- ترويجي عيار پژوهش در علوم انساني نموده است.

اهداف كلي نشريه در محورهاي ذيل خلاصه مي‌گردد:

1. ايجاد بستر مناسب به منظور كاوش‌هاي عميق روش‌شناختي نظري و كاربردي در عرصه پژوهش؛

2. فراهم نمودن زمينه تضارب آراء پژوهشگران حوزه ودانشگاه در حوزه‌هاي مختلف پژوهش؛

3. شناسايي و طراح بحث در گستره و محورهاي گوناگون پژوهش؛

4. آسيب‌شناسي عرصه پژوهش‌هاي علوم اسلامي و انساني.

5. نشريه علمي ترويجي عيار پژوهش در علوم انساني، پذيراي مقالات پژوهشگران و اساتيد ارجمند حوزه و دانشگاه با عنايت به محورهاي ذيل خواهد بود و از انتقاد و پيشنهادهاي صاحب نظران و مخاطبان در مسير بالندگي و پويايي نشريه استقبال مي‌نمايد.

اصول و فنون پژوهش

- شناخت انواع پژوش‌هاي نظري به ويژه در پژوهش‌هاي دين شناختي

- برري معيارهاي اعتبار پژوهش

- ويژگي‌ها و شرايط پژوهشگر

- اركان پژوهش (مسئله، روش و اطلاعات، تحليل)

- مهارت‌هاي پژوهش

- مسأله‌شناسي پژوه

- مفهوم شناسي پژوهش (اصطلاح شناسي پژوهش)

- روش پردازش و سازماندهي پژوهش

روش‌شناسي پژوهش

- روش استفاده از متون ديني در علوم انساني

- روش شناسي در علوم انساني با رويكرد اسلامي

- فلسفه روش‌هاي پژوهش

- نقد روش‌هاي موجود

- بررسي شيوه‌هاي پژوهش در مراكز پژوهشي داخلي و خارجي

- روش‌ جمع‌آوري اطلاعات و فيش برداري

- روش‌هاي جديد فيش برداري

- روش و معيار‌هاي تدوين پايان‌نامه، تحقيق و مقالات علمي

- روش و معيار‌هاي نقد علمي

- معرفي و نقد منابع راهبردي و كاربردي در زمينه روش تحقيق

بهينه سازي پژوهش

- نقش فن‌آوري در فرايند پژوهش

- آموزش ضمن پژوهش و پژوهش ضمن آموزش

- بررس ضرورت، كيفيت و رهكارهاي حوزه‌ي فرصت‌هاي مطالعاتي

- بررسي عوامل موثر بر كيفيت پژوهش (فردي، اجتماعي، فيزيكي، زماني، مكاني و ...)

- ضرورت و جايگاه پژوهش‌هاي گروهي در مراكز پژوهشي

اخلاق پژوهش

- مبادي و مباني اصول اخلاقي در پژوهش و راه‌كار‌هاي كاربردي ساختن آن

- راه‌كار‌هاي كاربردي ساختن اخلاق در پژوهش

- مسئوليت‌هاي اخلاقي پژوهشگر

- روش‌هاي گسترش و ترويج اخلاق پژوهش

ابعاد پژوهش

- روان‌شناسي پژوهش

- اقتصاد پژوهش

- جامعه شناسي پژوهش

- مديريت پژوهش

- سياسيت پژوهش

- حقوق پژوهش

- تاريخ پژوهش

- فلسفه پژوهش

- مبادي معرفت شناختي پژوهش

آسيب‌شناسي پژوهش

- شناخت آسيب‌هاي پژوهش و ريشه‌يابي آن

- راهكارهاي مصونيت در برابر آسيب‌هاي پژوهش

- بررسي اشتباهات رايج در پژوهش، بررسي مزايا، معايب و شرايط پژوه‌هاي گروهي و موانع شكل‌گيري و كارآيي آن

ضمائم

- نقد روش‌شناختي پژوهش‌هاي موجود

- الگوها در پژوهش

- عرصه ترجمه (معرفي مقالات روش ‌شناختي، معرفي ترجمه به عنوان يك روش، چگونگي استفاده از منابع خارجي)

- گزارش كتاب در حوزه‌ي پژوهش

سخني با مولفان

مقالاتي براي چاپ در اين نشريه پذيرفته خواهند شد که:

الف• پيش از اين چاپ نشده، براي چاپ در مجله‌اي ديگر نيز ارسال نشده باشند.

ب• تحقيقي و مستند باشند. از مؤلفان محترم تقاضا مي‌شود:

از مؤلفان محترم تقاضا مي‌شود:

الف• مقالات را بر يک روي صفحه A4 به صورت تايپ شده تحويل دهند و در صورت امکان بوسيله ايميل يا CD، فايل مقاله را ارسال نمايند.

ب• مقالات را متناسب با يک شماره آماده کنند، و حتي المقدور از ارسال مقالات بيش از سي صفحه و مقالات دنباله‌دار پرهيز نمايند.

ج• همراه با مقاله، چکيده (حداکثر 150 کلمه) و نيز واژگان کليدي حتماً ارسال، و در صورت امکان، آنها را به زبان انگليسي ترجمه نمايند.

د• فهرست کامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات کامل کتاب شناختي، در آخر مقاله و در صفحه‌اي جداگانه بياورند.

هـ• در صورت ارسال مقاله ترجمه‌اي، متن اصلي آن را براي مجله بفرستند.

ي• مشخصات کامل خود، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي، درجه علمي، تخصص، سِمَت کنوني، دانشکده، دانشگاه، شهر، کتاب‌ها و مقالات منتشر شده با مشخصات کتاب‌شناختي، نشاني پستي و الکترونيکي، و شماره تماس را در برگه‌اي جداگانه ذکر فرمايند.